බොදු තොරතුරු Sinhala Buddhist Sites ෴ : දහම් ප්‍රචාරයෙන් ධර්ම දානය සඳහා

සදහම් තොරතුරැ, සදහම් දැනුම, වෙහෙර විහාර, රෝහණ විහාරවංශ, හොරණ බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන, විහාර නාමාවලිය, සෑම වර්ෂයකම පෝය ලබන ගෙවෙන වේලා සහ සිල් සමාදන් විය යුතු දවස්, මහනුවර බෞද්ධ ග්‍රන්ථ ප්‍රකාශන සමිතිය, බෞද්ධ තොරතුරු එකතුව, සිංහල ශබ්දකෝෂය

දහම් ප්‍රචාරයෙන් ධර්ම දානය සඳහා


ඉහත දැන්වීම දෙස් විදෙස් විහාරස්ථාන හෝ දහම් ප්‍රචාරයට සුදුසු ස්ථානයන්හි ඵලකිරීමට භාවිත කරන්න.දහම් ප්‍රචාරයට කුඩා දැන්වීමක් ලෙස තිත් ඉරි මතින් වෙන්කර භාවිතයට ගැනීම පිණිස
Download

free counters