බොදු තොරතුරු Sinhala Buddhist Sites ෴ : ‍දහම් මඟට උපකාර වන වෙනත් අඩවි එකතුව ෴ පෞරාණික බෞද්ධ භාවනා

සදහම් තොරතුරැ, සදහම් දැනුම, වෙහෙර විහාර, රෝහණ විහාරවංශ, හොරණ බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන, විහාර නාමාවලිය, සෑම වර්ෂයකම පෝය ලබන ගෙවෙන වේලා සහ සිල් සමාදන් විය යුතු දවස්, මහනුවර බෞද්ධ ග්‍රන්ථ ප්‍රකාශන සමිතිය, බෞද්ධ තොරතුරු එකතුව, සිංහල ශබ්දකෝෂය

‍දහම් මඟට උපකාර වන වෙනත් අඩවි එකතුව ෴ පෞරාණික බෞද්ධ භාවනා

දහම් අසපුව / ධම්ම දාන / බුදු දහම ආතාපි / නමෝ බුද්ධාය /

දහම් සභාව / දහම් ගුණ ශ්‍රී සද්ධර්මය /

මහ රහතුන් වැඩි මඟ ඔස්සේ / සත්පුරැෂ සමාජයධම්ම දාන 2 /

/ සවනට සිසිල / 

සසුන් කෙත අස්වද්දමු FB / Group / Youtube /

බෞද්ධ තොරතුරැ සංචිතය / 

පටිභාන කවීත්වයෙන් විවරවන නිවන් මඟ...


සීල සුව අරණ
srisadahampadanama@yahoo.com
විමසීම්  0342 263 646
+94 34 226 2782 
+94 34 226 7488 
+94 77 100 3638 
ශීල සුව අරණ, 
අක්කර 04, වැලිපත​, කඳන, 
හොර​ණ​ ශ්‍රී ලංකාව. 
40 Mcgowan Drive, Skye 3977, VIC ඕස්ට්‍රේලියාව.

විමසීම් 
WhatsApp/Viber 0715945477 
සංවිධායක – ඉසුරු +94715945477 
email admin@sasunketha.org


සංවිධායක –  අශාන් +94071 569 2062
Cashan51@gmail.com

Share this page

free counters