බොදු තොරතුරු Sinhala Buddhist Sites ෴ : නිවැරදිව සකස්කළ අටපිරිකර සහ බුද්ධ ප්‍රතිමා සඳහා.....

සදහම් තොරතුරැ, සදහම් දැනුම, වෙහෙර විහාර, රෝහණ විහාරවංශ, හොරණ බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන, විහාර නාමාවලිය, සෑම වර්ෂයකම පෝය ලබන ගෙවෙන වේලා සහ සිල් සමාදන් විය යුතු දවස්, මහනුවර බෞද්ධ ග්‍රන්ථ ප්‍රකාශන සමිතිය, බෞද්ධ තොරතුරු එකතුව, සිංහල ශබ්දකෝෂය

නිවැරදිව සකස්කළ අටපිරිකර සහ බුද්ධ ප්‍රතිමා සඳහා.....

1. අට පිරිකර, සිවුරැ, බුද්ධ ප්‍රතිමා, දහම් පොත් ඇතුළු සියළුම වර්ගයේ බෞද්ධ පූජා භාන්ඩ සඳහා...

Head Office -
Buddhist Cultural Centre
No. 125, Anderson Road,
Nedimala, Dehiwala,
Sri Lanka.

Our hotline is available 24/7 = +94-11-2734256,
Tel. +94-11- 2728468, 2726234
Fax. +94-11-2736737
E-mail. bcc456@sltnet.lkinfo@buddhistcc.com

web. http://onlinebookshop.buddhistcc.com
Open all days. (Including Poya and Public Holidays) 
From 8.30 am to 5.30 pm


Sri Sambuddhathva Jayanthi Mandiraya

32, Sri Sambuddhathva Jayanthi Mawatha,
Colombo 05.
Tel. +94-11- 2559601- 6
Fax. +94-11-2559607

Departure Transit Lounge, BIA
Katunayake, Sri Lanka.
Tel. +94-11- 2251360

2. Lumbini Stores    -   Address: 65 Olcott Mw Colombo 11. Phone: (+94) ( 011) 2324814

3. Western Drapery Stores - Address: No. 24, 25, 26 Maligakanda Road, Maradana , Colombo 10.  Phone: (+94) ( 011) 2685959

4. Sri Vijaya Stores  -  Address: 205 4th Cross Street, Colombo 11. Phone: (+94) ( 011) 2324102

5. බුද්ධ ප්‍රතිමා සඳහා..
    තිසාරා ආර්ට් සෙන්ටර් - 29/1 බෙල්ලන්තර පාර, දෙහිවල.  
    011 2 71 85 41 / 077 03696 62

6. බුදු පිළිම වහන්සේලා, දේව ප්‍රතිමා, උද්‍යාන මූර්ති ඇතුලු නොයෙක් 
   නිර්මාණ කටයුතු සදහා 
   කවීන්ද්‍ර ප්‍රනීත් : 071 0479669


විශ්‍රාම ශාලා තොරතුරු පිටුවට

 වන්දනාවේ යන ඔබට විශ්‍රාම ශාලා පහසුකම්
free counters